Naša ustanova provodi zdravstvenu njegu u kući na područjima: Split, Solin, Dugopolje, Kaštela, Klis, Omiš, Dicmo, Dugi Rat, Otok, Podstrana, Sinj, Vrgorac, Tučepi, Muć, Vis.

Zdravstvena njega u kući se može provoditi i privatno, uz plaćanje.

U tom slučaju molimo da se obratite na  021 377 442 mobilni broj 091 377 4424  ili na email vita@ustanova-vita hr kako bi ugovori dolazak medicinske sestre na vašu adresu koja će provoditi postupke zdravstvene njege u kući.

Zdravstvena njega u kući na teret HZZO-a (na uputnicu) bez troška za pacijenta

Osigurana osoba ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu na osnovi utvrđenih sljedećih stanja:

– nepokretnosti ili teške pokretnosti (osigurane osobe koje za kretanje trebaju pomoć druge
osobe ili koriste pomagala za kretanje)
– kronične bolesti u fazi pogoršanja ili komplikacije, uz uvjet da izabrani doktor primarne
zdravstvene zaštite u djelatnosti opće/obiteljske medicine, odnosno zdravstvene zaštite
predškolske djece (u daljnjem tekstu: izabrani doktor) istodobno provodi liječenje u kući, te
da indicira i potrebu provođenja zdravstvene njege
– prolaznih ili trajnih zdravstvenih stanja kod kojih nije moguće samozbrinjavanje
– nakon složenijih operativnih zahvata koji zahtijevaju previjanje i njegu rane, te skrb za
stome
– kod osigurane osobe u terminalnoj fazi bolesti.

Zdravstvena njega u kući uključuje:

 • edukaciju bolesnika i/ili njegove obitelji, uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, kateterizaciju mokraćnog mjehura žena, primjenu i. m. i s. c. injekcije, zdravstvenu njegu stome (ileostoma, kolostoma, urostoma, traheostoma, gastrostoma), uz provjeru vitalnih znakova.
 • Podrazumijeva kompletnu njegu teško pokretnog bolesnika (sa ili bez inkontinencije), uključuje stavke iz
  NJEGA 1, previjanje rane 1. stupnja, hranjenje putem nazogastrične sonde.
 • Opsežna zdravstvena njega nepokretnog bolesnika, uključuje stavke iz NJEGA 1 i 2, previjanje rane 2. i 3. stupnja, primjenu oksigenoterapije.
 • Zdravstvena njega izrazito teškog ili umirućeg bolesnika (palijativna skrb), uključuje sve stavke iz NJEGA 1, 2 i 3, previjanje rane 4. stupnja.
 • Primjena klizme
 • Toaleta i previjanje rane 1 i 2 stupnja
 • Toaleta i previjanje rane 3 i 4 stupnja
 • Postavljanje i promjena nazogastrične sonde
 • Zbrinjavanje kroničnih rana
 • Pomoć i poduka obitelji kod obavljanja osobne higijene
 • Prevencija komplikacija uzrokovanih dugotrajnim mirovanjem (dekubitus, kontraktura, tromboza, upala pluća..)
 • Kupanje nepokretnog ili polupokretnog bolesnika u krevetu ili kadi
 • Toaleta i održavanje stome
 • Provođenje klizme za čišćenje
 • Uzimanje materijala za laboratorijske pretrage ( krv, urin, stolica, brisevi…)
 • Primjena parenteralne terapije uz nadzor liječnika
 • Kateterizacija mokraćnog mjehura
 • Primjena lokalne i peroralne terapije
 • Primjena terapije kisikom
 • Postavljanje/izmjena nazogastrične sonde, hranjenje sondom
 • Mjerenje i registracija vitalnih funkcija,
 • Kontrola razine šećera u krvi i urinu
 • Palijativna skrb (skrb za umirućeg bolesnika)

Zdravstvenu njegu osiguranoj osobi propisuje izabrani doktor. Izabrani doktor propisuje provođenje zdravstvene njege osiguranoj osobi iz članka 4. Pravilnika nakon što je izvršio uvid u medicinsku dokumentaciju, obavio pregled i utvrdio zdravstveno stanje osigurane osobe, kao i stupanj zahtjevnosti potrebne zdravstvene njege.


Zdravstvena njega u kući se može provoditi i privatno, uz plaćanje.

U tom slučaju molimo da se obratite na  021 377 442 mobilni broj 091 377 4424  ili na email vita@ustanova-vita hr kako bi ugovori dolazak medicinske sestre na vašu adresu koja će provoditi postupke zdravstvene njege u kući.

Linkovi i dokumenti

NAPOMENA: na području županije djeluje više ustanova koje provode usluge zdravstvene njege u kući. Ispod možete vidjeti koja ustanova provodi uslugu na vašem području. Također, u slučaju popunjenost kapaciteta ustanove, možete se obratiti drugoj ustanovi na istom području.

Ugovoreni sadržaji zdravstvene zaštite u RH

Popis ustanova i privatnih praksi ugovorenih u djelatnosti zdravstvene njege u kući

Sve ažurne podatke o ugovorenim uslugama i provoditeljima možete naći na službenim stranicama hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Naša ustanova provodi zdravstvenu njegu u kući na područjima: Split, Solin, Dugopolje, Kaštela, Klis, Omiš, Dicmo, Dugi Rat, Otok, Podstrana, Sinj, Vrgorac, Tučepi, Muć, Vis.

Naziv ustanove/privatne prakseStatus (DZ/ ustanova/ privatna praksa)Broj ugovorenih medicinskih sestara Općina / grad sukladno Mreži na području kojeg se obavlja zdravstvena njegaRegionalni ured/područna služba na području koje se obavlja zdravstvena njega
     
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI SANO ustanova2OMIŠSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI SANO  3SPLITSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI SANO  5KAŠTELASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI SANO  3MAKARSKASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI SANO  1SEGETSplit
  14UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDRAVKA ustanova7SPLITSplit
  7UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI TANJA ustanova4SPLITSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI TANJA  1KAŠTELASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI TANJA  1RUNOVIĆISplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI TANJA  1ŠESTANOVACSplit
  7UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA ustanova1SINJSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1DUGI RATSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  2PODSTRANASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1DICMOSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  2VRGORACSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  3SOLINSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  3KAŠTELASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1TUČEPISplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  2OMIŠSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1OTOKSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1DUGOPOLJESplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  16SPLITSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1BAŠKA VODASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1MUĆSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1KLISSplit
  37UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI OCTAVIUS ustanova6SPLITSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI OCTAVIUS  1SOLINSplit
  7UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SESTRA ANA ustanova1KAŠTELASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SESTRA ANA  1OKRUGSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SESTRA ANA  4TROGIRSplit
  6UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LELA ustanova1VRLIKASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LELA  1HRVACESplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LELA  1TRILJSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LELA  2SPLITSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LELA  4SINJSplit
  9UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI IVA ustanova1CISTA PROVOSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI IVA  10SPLITSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI IVA  1ZMIJAVCISplit
  12UKUPNO 
DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE DZ1IMOTSKISplit
DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE  4SPLITSplit
  5UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LEKO ustanova2IMOTSKISplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LEKO  2PODBABLJESplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LEKO  1PROLOŽACSplit
  5UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED ustanova1HVARSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED  1STARI GRADSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED  1LOVREĆSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED  1MARINASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED  1DUGI RATSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED  1JELSASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED  3SPLITSplit
  9UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE ustanova1SUPETARSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  1PODGORASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  1SELCASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  2TRILJSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  1POSTIRASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  1PUČIŠĆASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  2SOLINSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  2MAKARSKASplit
  11UKUPNO 
Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Marija Bočina, medicinska sestra privatna praksa2SPLITSplit
  2UKUPNO 
Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Nevenka Blaškan,medicinska sestra privatna praksa2OMIŠSplit
  2UKUPNO 
Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Luciana Matković,medicinska sestra privatna praksa2SINJSplit
  2UKUPNO
Skip to content