O Nama

Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući Vita je privatna zdravstvena ustanova, osnovana 1996. godine. Četiri godine nakon toga, kao slijed razvoja svoje djelatnosti, a u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi, u Strožancu – Podstrana osnovan je dom za starije i nemoćne osobe pod nazivom Dom Vita.

Ustanova za zdravstvenu njegu Vita zapošljava 78 radnika u stalnom radnom odnosu: 44 medicinske sestre i 20 fizioterapeuta na terenu; u stacionaru rade 5 medicinskih sestara i jedan viši fizioterapeut, vozač sanitetskog prijevoza, psihologinja, doktor medicine, voditeljica, ravnatelj, zamjenik ravnatelja te kuharica i spremačica.
Ustanova za zdravstvenu njegu također ima prvi stacionar u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a koji je krenuo sa radom 2011. godine. Stacionar obuhvaća skrb korisnika svih dobnih skupina te rad s djecom s poteškoćama u razvoju (neurorazvojna terapija za djecu od rođenja po BOBATH i VOJTA metodi).

Dom Vita upošljava 24 djelatnika: dvije kuharice, četiri spremačice, domaćica, psihologinja, ravnateljica te 15 medicinskih sestara i njegovateljica.
Naš tim provodi sve postupke zdravstvene njege – počevši od minimalne što uključuje minimalnu zdravstvenu njegu teško pokretnog pacijenta, edukaciju bolesnika i njegove obitelji i slično pa sve do zdravstvene njege izrazito teških te palijativnih bolesnika.
Naš način rada i misao vodilja jest da skrb mora biti cjelokupna te da osim zadovoljenja primarnih potreba poput adekvatne prehrane i njege, treba raditi i na njihovom psihološkom zdravlju i dobrobiti. Ljudi starije životne dobi jesu vulnerabilna skupina, a u domu ih nastojimo zaštiti i brinuti se o njima na svim razinama.

Posjete u Domu Vita: radnim danom
Prijepodne 11-12.30h
Poslijepodne 17.00-18.30h
– za vrijeme epidemije posjete moguće prema dogovoru-
-molimo da se javite glavnoj sestri radi informacija-

Zakon o zaštiti osobnih podataka
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Pavićeva 1, 21312 Podstrana
Tel: 021/684-900    Fax: 021/684-926
pristupinfo@ustanova-vita hr
Pravilnik privatnosti  Pravilnik

Zakon o pravu na pristup informacijama
Službenik za informiranje
Pavićeva 1, 21312 Podstrana
Tel: 021/684-900    Fax: 021/684-926
info@ustanova-vita hr

Godišnje izvješće

Obrazac za pristup informacijama:

Skip to content