Tag

obavijesti

Browsing

Fizikalna terapija u kući na teret HZZO-a (na uputnicu) bez troška za pacijenta

Kako bi ostvarili pravo na provođenje fizikalne terapije u vašoj kući potrebno je

 1. Imati nalaz i mišljenje liječnika – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, specijalist ortoped, specijalist reumatolog ili specijalist neurolog u kojem se preporučuje provođenje fizikalne terapije u kući.
       • Na tom nalazu moraju biti napisane šifre za postupke za koje specijalist smatra da fizioterapeut treba provoditi kod pacijenta.
 2. Na temelju tog nalaza vaš liječnik opće medicine ispisuje preporuku za provođenje fizikalne terapije u kući.
       • U preporuci je potrebno napisati o čega osoba boluje i opisati cjelokupnu medicinsku dokumentaciju.
 3. Zatim se nalaz liječnika specijalista (1.) i preporuka liječnika opće medicine (2.) odnosi u HZZO-a gdje liječničko povjerenstvo područnog ureda izdaje odobrenje za početak povođenja fizikalne terapije u kući.
       • Liječničko povjerenstvo može osiguranoj osobi uskratiti odobrenje, odnosno ne odobriti provođenje fizikalne terapije u kući, kad ocijene da ne postoji opravdanost za njezino provođenje.

 

Fizikalna terapija se ne provodi u slučaju:

 • febrilnih stanja, akutne zarazne bolesti,
 • teških psihičkih poremećaja te patološke trudnoće
 • imobilizacije kod koje nije moguće provoditi rehabilitacijsko liječenje
 • kompliciranog tijeka koronarne bolesti, kardijalna dekompenzacija, ne podnošenje ergometrijskog opterećenja od 50 W tj. 300 Kpm, odnosno 2.0 METT-a, teški poremećaj srčanog ritma, ehografski utvrđeno povećanje kavuma lijeve klijetke preko 6 cm, te kardiovaskularne aneurizme
 • teškog oštećenja jetre i bubreg
 • zloćudne bolesti u stanjima egzacerbacije i dekompenzacije.

Fizikalna terapija u kući može trajati najdulje 15 dana odnosno 15 dolazaka, a na prijedlog liječnika specijalista može se produljiti još 15 dana. U pojedinim slučajevima, može se odobriti i provođenje fizikalne terapije do 45 dana u jednom odobrenju prema indikacijama.


Fizikalna terapija u kući se može provoditi i privatno, uz plaćanje.

U tom slučaju molimo da se obratite na  021 377 442 mobilni broj 091 377 4424  ili na email vita@ustanova-vita hr kako bi ugovori dolazak fizioterapeuta na vašu adresu koji će obaviti procjenu i provoditi postupke fizikalne terapije!

Linkovi i dokumenti

Naša ustanova provodi fizikalnu terapiju u kući na područjima: Split, Kaštela, Omiš, Makarska, Sinj, Solin, Vrgorac!

NAPOMENA: na području županije djeluje više ustanova koje provode usluge fizikalne terapije u kući. Ispod možete vidjeti koja ustanova provodi uslugu na vašem području. Također, u slučaju popunjenost kapaciteta ustanove, možete se obratiti drugoj ustanovi na istom području.

Regionalni uredPodručna službatipŠifra ustanove/ privatne prakseUstanova/privatna praksaDjelatnost i Lokacija radaBroj prihvaćenih ordinacija/ fizioterapeutaŠifra djelatnosti
SplitSplitftpp067606768Privatna praksa fizikalne terapije i rehabilitacije Ines Đipalo Krolo, viši fizikalni terapeutfizikalna terapija u kući Sinj22050200
SplitSplitftpp222622261Privatna praksa fizikalne terapije Ante Šućur, viši fizioterapeutfizikalna terapija u kući Imotski22050200
SplitSplitftpp266826687Privatna praksa fizikalne terapije Mirko Milićfizikalna terapija u kući Solin12050200
SplitSplitftu290029007Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Sano"fizikalna terapija u kući Kaštela22050200
SplitSplitftu290029007Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Sano"fizikalna terapija u kući Split62050200
SplitSplitftu299329933Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Tanja"fizikalna terapija u kući Split32050200
SplitSplitftu299429946Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Vita"fizikalna terapija u kući Kaštela22050200
SplitSplitftu299429946Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Vita"fizikalna terapija u kući Makarska22050200
SplitSplitftu299429946Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Vita"fizikalna terapija u kući Omiš32050200
SplitSplitftu299429946Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Vita"fizikalna terapija u kući Sinj12050200
SplitSplitftu299429946Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Vita"fizikalna terapija u kući Solin22050200
SplitSplitftu299429946Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Vita"fizikalna terapija u kući Split62050200
SplitSplitftu299429946Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Vita"fizikalna terapija u kući Vrgorac12050200
SplitSplitftu301030103Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Octavius"fizikalna terapija u kući Split22050200
SplitSplitftu310931096Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Sestra Ana"fizikalna terapija u kući Kaštela12050200
SplitSplitftu310931096Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Sestra Ana"fizikalna terapija u kući Trogir32050200
SplitSplitftu327632763Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Iva"fizikalna terapija u kući Split12050200
SplitSplitftu376837683Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Priska Med"fizikalna terapija u kući Hvar 12050200
SplitSplitftu376837683Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Priska Med"fizikalna terapija u kući Solin12050200
SplitSplitftu376837683Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Priska Med"fizikalna terapija u kući Split1,52050200
SplitSplitftu377737771Ustanova za zdravstvenu njegu "Florence"fizikalna terapija u kući Solin12050200
SplitSplitftu377737771Ustanova za zdravstvenu njegu "Florence"fizikalna terapija u kući Split12050200
SplitSplitftu377737771Ustanova za zdravstvenu njegu "Florence"fizikalna terapija u kući Supetar12050200
ftpp - privatna praksa fizikalne terapije u kući       
ftu - ustanova za fizikalnu terapiju u kući      
Skip to content