Tag

split

Browsing

Naša ustanova provodi fizikalnu terapiju u kući na područjima: Split, Kaštela, Omiš, Makarska, Sinj, Solin, Vrgorac!

FIZIKALNA TERAPIJA U KUĆI NA TERET HZZO-A (NA UPUTNICU) BEZ TROŠKA ZA PACIJENTA

Pravo na fizikalnu terapiju u kući imaju bolesnici koji su nepokretni ili slabije pokretni zbog:

 • neuroloških bolesti
 • reumatskih bolesti
 • politraume i traume
 • kompliciranih kirurških i ortopedskih zahvata
 • ostalih stanja koja za svaki slučaj posebice utvrđuje liječničko povjerenstvo i zbog toga ne mogu provoditi liječenje ambulantno (u bolnici ili u poliklinikama).

Fizikalna terapija u kući se može provoditi i privatno, uz plaćanje.

U tom slučaju molimo da se obratite na  021 377 442 mobilni broj 091 377 4424  ili na email vita@ustanova-vita hr kako bi ugovori dolazak fizioterapeuta na vašu adresu koji će obaviti procjenu i provoditi postupke fizikalne terapije!

 • TERAPIJSKE VJEŽBE – Kineziterapija
 • MASAŽA
 • LIMFNA DRENAŽA
 • MAGNETOTERAPIJA
 • DIJADINAMSKE struje – DD
 • TENS – transkutana električna stimulacija
 • INTERFERENTNE struje – IFS
 • GALVANIZACIJA
 • ELEKTROSTIMULACIJA
 • ULTRAZVUK – UZ, LASER
 • LOKALNO grijanje i ohlađivanje, omoti, oblozi, svjetiljka
 • RAD S DJECOM (Bobath – Vojta terapija, baby handling)

Pogledajte ostale usluge ustanove za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju VITA

 

Skip to content