Tag

usluge

Browsing

Naša ustanova provodi zdravstvenu njegu u kući na područjima: Split, Solin, Dugopolje, Kaštela, Klis, Omiš, Dicmo, Dugi Rat, Otok, Podstrana, Sinj, Vrgorac, Tučepi, Muć, Vis.

Zdravstvena njega u kući se može provoditi i privatno, uz plaćanje.

U tom slučaju molimo da se obratite na  021 377 442 mobilni broj 091 377 4424  ili na email vita@ustanova-vita hr kako bi ugovori dolazak medicinske sestre na vašu adresu koja će provoditi postupke zdravstvene njege u kući.

Zdravstvena njega u kući na teret HZZO-a (na uputnicu) bez troška za pacijenta

Osigurana osoba ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu na osnovi utvrđenih sljedećih stanja:

– nepokretnosti ili teške pokretnosti (osigurane osobe koje za kretanje trebaju pomoć druge
osobe ili koriste pomagala za kretanje)
– kronične bolesti u fazi pogoršanja ili komplikacije, uz uvjet da izabrani doktor primarne
zdravstvene zaštite u djelatnosti opće/obiteljske medicine, odnosno zdravstvene zaštite
predškolske djece (u daljnjem tekstu: izabrani doktor) istodobno provodi liječenje u kući, te
da indicira i potrebu provođenja zdravstvene njege
– prolaznih ili trajnih zdravstvenih stanja kod kojih nije moguće samozbrinjavanje
– nakon složenijih operativnih zahvata koji zahtijevaju previjanje i njegu rane, te skrb za
stome
– kod osigurane osobe u terminalnoj fazi bolesti.

Zdravstvena njega u kući uključuje:

 • edukaciju bolesnika i/ili njegove obitelji, uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, kateterizaciju mokraćnog mjehura žena, primjenu i. m. i s. c. injekcije, zdravstvenu njegu stome (ileostoma, kolostoma, urostoma, traheostoma, gastrostoma), uz provjeru vitalnih znakova.
 • Podrazumijeva kompletnu njegu teško pokretnog bolesnika (sa ili bez inkontinencije), uključuje stavke iz
  NJEGA 1, previjanje rane 1. stupnja, hranjenje putem nazogastrične sonde.
 • Opsežna zdravstvena njega nepokretnog bolesnika, uključuje stavke iz NJEGA 1 i 2, previjanje rane 2. i 3. stupnja, primjenu oksigenoterapije.
 • Zdravstvena njega izrazito teškog ili umirućeg bolesnika (palijativna skrb), uključuje sve stavke iz NJEGA 1, 2 i 3, previjanje rane 4. stupnja.
 • Primjena klizme
 • Toaleta i previjanje rane 1 i 2 stupnja
 • Toaleta i previjanje rane 3 i 4 stupnja
 • Postavljanje i promjena nazogastrične sonde
 • Zbrinjavanje kroničnih rana
 • Pomoć i poduka obitelji kod obavljanja osobne higijene
 • Prevencija komplikacija uzrokovanih dugotrajnim mirovanjem (dekubitus, kontraktura, tromboza, upala pluća..)
 • Kupanje nepokretnog ili polupokretnog bolesnika u krevetu ili kadi
 • Toaleta i održavanje stome
 • Provođenje klizme za čišćenje
 • Uzimanje materijala za laboratorijske pretrage ( krv, urin, stolica, brisevi…)
 • Primjena parenteralne terapije uz nadzor liječnika
 • Kateterizacija mokraćnog mjehura
 • Primjena lokalne i peroralne terapije
 • Primjena terapije kisikom
 • Postavljanje/izmjena nazogastrične sonde, hranjenje sondom
 • Mjerenje i registracija vitalnih funkcija,
 • Kontrola razine šećera u krvi i urinu
 • Palijativna skrb (skrb za umirućeg bolesnika)

Zdravstvenu njegu osiguranoj osobi propisuje izabrani doktor. Izabrani doktor propisuje provođenje zdravstvene njege osiguranoj osobi iz članka 4.  Pravilnika nakon što je izvršio uvid u medicinsku dokumentaciju, obavio pregled i utvrdio zdravstveno stanje osigurane osobe, kao i stupanj zahtjevnosti potrebne zdravstvene njege.


Zdravstvena njega u kući se može provoditi i privatno, uz plaćanje.

U tom slučaju molimo da se obratite na  021 377 442 mobilni broj 091 377 4424  ili na email vita@ustanova-vita hr kako bi ugovori dolazak medicinske sestre na vašu adresu koja će provoditi postupke zdravstvene njege u kući.

Linkovi i dokumenti

Naša ustanova provodi zdravstvenu njegu u kući na područjima: Split, Solin, Dugopolje, Kaštela, Klis, Omiš, Dicmo, Dugi Rat, Otok, Podstrana, Sinj, Vrgorac, Tučepi, Muć, Vis.

Naziv ustanove/privatne prakseStatus (DZ/ ustanova/ privatna praksa)Broj ugovorenih medicinskih sestara Općina / grad sukladno Mreži na području kojeg se obavlja zdravstvena njegaRegionalni ured/područna služba na području koje se obavlja zdravstvena njega
     
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI SANO ustanova2OMIŠSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI SANO  3SPLITSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI SANO  5KAŠTELASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI SANO  3MAKARSKASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI SANO  1SEGETSplit
  14UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDRAVKA ustanova7SPLITSplit
  7UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI TANJA ustanova4SPLITSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI TANJA  1KAŠTELASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI TANJA  1RUNOVIĆISplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI TANJA  1ŠESTANOVACSplit
  7UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA ustanova1SINJSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1DUGI RATSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  2PODSTRANASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1DICMOSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  2VRGORACSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  3SOLINSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  3KAŠTELASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1TUČEPISplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  2OMIŠSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1OTOKSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1DUGOPOLJESplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  16SPLITSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1BAŠKA VODASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1MUĆSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1KLISSplit
  37UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI OCTAVIUS ustanova6SPLITSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI OCTAVIUS  1SOLINSplit
  7UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SESTRA ANA ustanova1KAŠTELASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SESTRA ANA  1OKRUGSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SESTRA ANA  4TROGIRSplit
  6UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LELA ustanova1VRLIKASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LELA  1HRVACESplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LELA  1TRILJSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LELA  2SPLITSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LELA  4SINJSplit
  9UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI IVA ustanova1CISTA PROVOSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI IVA  10SPLITSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI IVA  1ZMIJAVCISplit
  12UKUPNO 
DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE DZ1IMOTSKISplit
DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE  4SPLITSplit
  5UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LEKO ustanova2IMOTSKISplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LEKO  2PODBABLJESplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LEKO  1PROLOŽACSplit
  5UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED ustanova1HVARSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED  1STARI GRADSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED  1LOVREĆSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED  1MARINASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED  1DUGI RATSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED  1JELSASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED  3SPLITSplit
  9UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE ustanova1SUPETARSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  1PODGORASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  1SELCASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  2TRILJSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  1POSTIRASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  1PUČIŠĆASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  2SOLINSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  2MAKARSKASplit
  11UKUPNO 
Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Marija Bočina, medicinska sestra privatna praksa2SPLITSplit
  2UKUPNO 
Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Nevenka Blaškan,medicinska sestra privatna praksa2OMIŠSplit
  2UKUPNO 
Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Luciana Matković,medicinska sestra privatna praksa2SINJSplit
  2UKUPNO

Privatno vađenje krvi i ostale lab. pretrage

Ako niste u mogućnosti ići u laboratorij izvaditi krv i odnijeti uzorak urina ili kada ne želite u bolnici čekati red za napraviti pretrage (npr. za hormone štitnjače, transfuziju – krvna grupa, pretrage za trudnice, djeca iznad 6 godina i ostale laboratorijske (lab.) pretrage…) – javite se nama!

Medicinske sestre zdravstvene ustanove VITA doći će na vašu adresu, izvaditi sve uzorke i odnijeti u traženi laboratorij – bolnicu – dom zdravlja – školsku polikliniku – odnosno tamo gdje je uzorak uputio liječnik obiteljske medicine. Preporučljivo je da imate listu traženih pretraga jer svaka pretraga zahtjeva korištenje različitog materijala. Kada liječnik napraviti uputnicu za pretrage krvi i urina ona se dostavlja direktno laboratoriju, a ne našoj ustanovi zbog toga je dobro da vam liječnik dostavi primjerak uputnice ili barem listu traženih pretraga.

Nalazi se šalju na email adresu ili se mogu dostaviti fizički u dogovoru s djelatnikom.
AKO SE NALAZ DOSTAVLJA OSOBNO NA KUĆNU ADRESU – USLUGA SE NAPLAĆUJE 3 € (22,6kn)

Za više informacija i dogovor termina dolaska molimo da se obratite na telefon 021 377 442 ili 091 377 44 24.

Vađenje krvi na vašoj adresi s našim materijalom - 16 € (120,55kn) (SPLIT).

Vađenje krvi na vašoj adresi – DVIJE UPUTNICE- 18 € (135,62kn). VIŠE OSOBA na istoj adresi/kućanstvu – 15 € (113,01kn) po osobi.

Vađenje krvi na području SOLINA, PODSTRANE I KAŠTELA - 23 € (173,29kn) (ako se uzorak šalje u Split).

Ako se uzorak odnosi u LOKALNI dom zdravlja ili laboratorij mjesta boravka cijena je 16 € (120,55kn)

Vađenje krvi na području OMIŠA, DUGI RAT - 30€ (226,03kn) (ako se uzorak šalje u Split).

Ako se uzorak odnosi u LOKALNI dom zdravlja ili laboratorij mjesta boravka cijena je 16€ (120,55kn). * za uzorke udaljene 10-20km od Omiša cijena vađenja krvi je 23€ (173,29kn).

 • Usluga uključuje i uzimanje i odnošenje uzorka urina za pretrage. 
 • Uzimanje i odnošenje uzorka brisa na pretrage
 • Sve ostale laboratorijske pretrage
 • Usluga je pogodna za starije ili nepokretne osobe, za djecu iznad 6 godina, za imunokompromitirane osobe, ako radite ili ako zbog ostalih razloga želite uslugu na vašoj adresi bez čekanja 

Za više informacija i dogovor termina dolaska molimo da se obratite na telefon 021 377 442 ili 091 377 44 24.

 • Moguće je i napraviti privatne pretrage bez uputnice liječnika. U tom slučaju se uz našu uslugu naplaćuje lab. usluga po cjeniku laboratorija.

Naša ustanova provodi zdravstvenu njegu u kući na područjima: Split, Solin, Dugopolje, Kaštela, Klis, Omiš, Dicmo, Dugi Rat, Otok, Podstrana, Sinj, Vrgorac, Tučepi, Muć, Vis.

Zdravstvenu njegu u  kući provodi medicinska sestra ili medicinski tehničar u kući pacijenta po nalogu i uputama izabranog liječnika obiteljske medicine.

Usluga se može vršiti na teret HZZO-a, besplatno za pacijenta, u kojem slučaju liječnik treba poslati nalog (zahtjev) u kojem piše koja vrsta njege je potrebna i traženi broj posjeta medicinske sestre/tehničara koji je potreban pacijentu.

Također je moguće uslugu vršiti i privatno, uz plaćanje, na zahtjev pacijenta u kojem slučaju pacijent kontaktira ustanovu putem telefona 021/377 442 ili mobitela 091/377 4424 i dogovara dolazak mecinske sestre/tehničara.

Usluge zdravstvenje njege u  kući uključuju:

  • uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage (krvi, brisova, urina…)
  • provođenje osobne higijene
  • kupanje nepokretnog ili polupokretnog bolesnika u krevetu ili kadi
  • pomoć i poduka obitelji kod obavljanja osobne higijene
  • zbrinjavanje kroničnih rana
  • infuzije, injekcije
  • klizma
  • kateterizacija mokraćnog mjehura
  • toaleta stoma, kanila
  • kontrola razine šećera u krvi– rezultati odmah
  • peritonejska dijaliza, želučana sonda
  • terapija kisikom
  • mjerenje I registracija vitalnih funkcija,
  • palijativna skrb

Zdravstvene ustanove ugovaraju medicinskog radnika na određeno područje. U prilogu ispod je podjela područja rada u splitsko-dalmatinskoj županiji i što spada u to područje. Na primjer: ugovorena medicinska sestra na području Splita može raditi i radi na područjima Donje Sitno, Gornje Sitno, Kamen, Slatine, Split, Srinjine, Stobreč i Žrnovnica.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/129138.htm

Grad Općina Naselje
1. HVAR   Brusje
    Hvar
    Jagodna
    Malo Grablje
    Milna
    Sveta Nedjelja
    Velo Grablje
    Zaraće
2. IMOTSKI   Donji Vinjani
    Glavina Donja
    Glavina Gornja
    Gornji Vinjani
    Imotski
    Medvidovića Draga
3. KAŠTELA (sjedište Kaštel Sućurac)   Kaštel Gomilica
Kaštel Kambelovac
Kaštel Lukšić
    Kaštel Novi
    Kaštel Stari
    Kaštel Sućurac
    Kaštel Štafilić
4. KOMIŽA   Biševo
    Borovik
    Duboka
    Komiža
    Oključna
    Palagruža
    Podhumlje
    Podšpilje
    Sveti Andrija
    Žena Glava
5. MAKARSKA   Makarska
    Veliko Brdo
6. OMIŠ   Blato na Cetini
    Borak
    Čelina
    Čisla
    Donji Dolac
    Dubrava
    Gata
    Gornji Dolac
    Kostanje
    Kučiće
    Lokva Rogoznica
    Marušići
    Mimice
    Naklice
    Nova Sela
    Omiš
    Ostrvica
    Pisak
    Podašpilje
    Podgrađe
    Putišići
    Seoca
    Slime
    Smolonje
    Srijane
    Stanići
    Svinišće
    Trnbusi
    Tugare
    Zakučac
    Zvečanje
7. SINJ   Bajagić
    Brnaze
    Čitluk
    Glavice
    Gljev
    Jasensko
    Karakašica
    Lučane
    Obrovac Sinjski
    Radošić
    Sinj
    Suhač
    Turjaci
    Zelovo
8. SOLIN   Blaca
    Kučine
    Mravince
    Solin
    Vranjic
9. SPLIT   Donje Sitno
    Gornje Sitno
    Kamen
    Slatine
    Split
    Srinjine
    Stobreč
    Žrnovnica
10. STARI GRAD   Dol
    Rudina
    Selca kod Starog Grada
    Stari Grad
    Vrbanj
11. SUPETAR   Mirca
    Splitska
    Supetar
    Škrip
12. TRILJ   Bisko
    Budimir
    Čačvina
    Čaporice
    Gardun
    Grab
    Jabuka
    Kamensko
    Košute
    Krivodol
    Ljut
    Nova Sela
    Podi
    Rože
    Strizirep
    Strmendolac
    Tijarica
    Trilj
    Ugljane
    Vedrine
    Velić
    Vinine
    Vojnić Sinjski
    Voštane
    Vrabač
    Vrpolje
13. TROGIR   Arbanija
    Divulje
    Drvenik Mali (Ploča)
    Drvenik Veliki
    Mastrinka
    Plano
    Trogir
    Žedno
14. VIS   Brgujac
    Dračevo Polje
    Marinje Zemlje
    Milna
    Plisko Polje
    Podselje
    Podstražje
    Rogačić
    Rukavac
    Stončica
    Vis
15. VRGORAC   Banja
    Dragljane
    Draževitići
    Duge Njive
    Dusina
    Kljenak
    Kokorići
    Kotezi
    Kozica
    Mijaca
    Orah
    Podprolog
    Poljica Kozička
    Prapatnice
    Rašćane
    Ravča
    Stilja
    Umčani
    Veliki Prolog
    Vina
    Višnjica
    Vlaka
    Vrgorac
    Zavojane
16. VRLIKA   Garjak
    Ježević
    Koljane
    Kosore
    Maovice
    Otišić
    Podosoje
    Vinalić
    Vrlika
  1. Baška Voda Bast
    Baška Voda
    Bratuš
    Krvavica
    Promajna
  2. Bol Bol
    Murvica
  3. Brela Brela
    Gornja Brela
  4. Cista Provo Aržano
    Biorine
    Cista Provo
    Cista Velika
    Dobranje
    Svib
  5. Dicmo (sjedište Kraj) Ercegovci
Kraj
    Krušvar
    Osoje
    Prisoje
    Sičane
    Sušci
  6. Dugi Rat Duće
    Dugi Rat
    Jesenice
  7. Dugopolje Dugopolje
    Koprivno
    Kotlenice
    Liska
  8. Gradac Brist
    Drvenik
    Gradac
    Podaca
    Zaostrog
  9. Hrvace Dabar
    Donji Bitelić
    Gornji Bitelić
    Hrvace
    Laktac
    Maljkovo
    Potravlje
    Rumin
    Satrić
    Vučipolje
    Zasiok
  10. Jelsa Gdinj
    Gromin Dolac
    Humac
    Ivan Dolac
    Jelsa
    Pitve
    Poljica
    Svirče
    Vrboska
    Vrisnik
    Zastražišće
    Zavala
  11. Klis Brštanovo
    Dugobabe
    Klis
    Konjsko
    Korušce
    Nisko
    Prugovo
    Veliki Bročanac
    Vučevica
  12. Lećevica Divojevići
    Kladnjice
    Lećevica
    Radošić
  13. Lokvičići Dolića Draga
    Lokvičići
  14. Lovreć Dobrinče
    Lovreć
    Medovdolac
    Opanci
    Studenci
  15. Marina Blizna Donja
    Blizna Gornja
    Dograde
    Gustirna
    Marina
    Mitlo
    Najevi
    Poljica
    Pozorac
    Rastovac
    Sevid
    Svinca
    Vinišće
    Vinovac
    Vrsine
  16. Milna Bobovišća
    Bobovišća na Moru
    Ložišća
    Milna
    Podhume
  17. Muć Bračević
    Crivac
    Donje Ogorje
    Donje Postinje
    Donji Muć
    Gizdavac
    Gornje Ogorje
    Gornje Postinje
    Gornji Muć
    Mala Milešina
    Neorić
    Pribude
    Radunić
    Ramljane
    Sutina
    Velika Milešina
    Zelovo
  18. Nerežišća Donji Humac
    Dračevica
    Nerežišća
  19. Okrug (sjedište Okrug Gornji) Okrug Donji
Okrug Gornji
  20. Otok Gala
    Korita
    Otok
    Ovrlje
    Ruda
    Udovičić
  21. Podbablje (sjedište Drum) Drum
Grubine
    Hršćevani
    Ivanbegovina
    Kamenmost
    Krivodol
    Podbablje Gornje
    Poljica
  22. Podgora Drašnice
    Gornje Igrane
    Igrane
    Podgora
    Živogošće
  23. Podstrana Podstrana
  24. Postira Dol
    Postira
  25. Prgomet Bogdanovići
    Labin
    Prgomet
    Sitno
    Trolokve
  26. Primorski Dolac Primorski
Dolac
  27. Proložac Donji Proložac
    Gornji Proložac
    Postranje
    Ričice
    Šumet
  28. Pučišća Gornji Humac
    Pražnica
    Pučišća
  29. Runovići Podosoje
    Runović
    Slivno
  30. Seget (sjedište Seget Donji) Bristivica
Ljubitovica
    Prapatnica
    Seget Donji
    Seget Gornji
    Seget Vranjica
  31. Selca Novo Selo
    Selca
    Povlja
    Sumartin
  32. Sućuraj Bogomolje
    Selca kod Bogomolja
    Sućuraj
  33. Sutivan Sutivan
  34. Šestanovac Grabovac
    Katuni
    Kreševo
    Šestanovac
    Žeževica
  35. Šolta (sjedište Grohote) Donje Selo
    Gornje Selo
    Grohote
    Maslinica
    Nečujam
    Rogač
    Srednje Selo
    Stomorska
    Vrabač
  36. Tučepi Tučepi
  37. Zadvarje Zadvarje
  38. Zagvozd Biokovsko Selo
    Krstatice
    Rastovac
    Rašćane Gornje
    Zagvozd
    Župa
    Župa Srednja
  39. Zmijavci Zmijavci

NAPOMENA: na području županije djeluje više ustanova koje provode usluge zdravstvene njege u kući. Ispod možete vidjeti koja ustanova provodi uslugu na vašem području. Također, u slučaju popunjenost kapaciteta ustanove, možete se obratiti drugoj ustanovi na istom području.

Ugovoreni sadržaji zdravstvene zaštite u RH

Popis ustanova i privatnih praksi ugovorenih u djelatnosti zdravstvene njege u kući

Naziv ustanove/privatne prakseStatus (DZ/ ustanova/ privatna praksa)Broj ugovorenih medicinskih sestara Općina / grad sukladno Mreži na području kojeg se obavlja zdravstvena njegaRegionalni ured/područna služba na području koje se obavlja zdravstvena njega
     
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI SANO ustanova2OMIŠSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI SANO  3SPLITSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI SANO  5KAŠTELASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI SANO  3MAKARSKASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI SANO  1SEGETSplit
  14UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDRAVKA ustanova7SPLITSplit
  7UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI TANJA ustanova4SPLITSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI TANJA  1KAŠTELASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI TANJA  1RUNOVIĆISplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI TANJA  1ŠESTANOVACSplit
  7UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA ustanova1SINJSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1DUGI RATSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  2PODSTRANASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1DICMOSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  2VRGORACSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  3SOLINSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  3KAŠTELASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1TUČEPISplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  2OMIŠSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1OTOKSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1DUGOPOLJESplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  16SPLITSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1BAŠKA VODASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1MUĆSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI VITA  1KLISSplit
  37UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI OCTAVIUS ustanova6SPLITSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI OCTAVIUS  1SOLINSplit
  7UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SESTRA ANA ustanova1KAŠTELASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SESTRA ANA  1OKRUGSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SESTRA ANA  4TROGIRSplit
  6UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LELA ustanova1VRLIKASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LELA  1HRVACESplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LELA  1TRILJSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LELA  2SPLITSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LELA  4SINJSplit
  9UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI IVA ustanova1CISTA PROVOSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI IVA  10SPLITSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI IVA  1ZMIJAVCISplit
  12UKUPNO 
DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE DZ1IMOTSKISplit
DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE  4SPLITSplit
  5UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LEKO ustanova2IMOTSKISplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LEKO  2PODBABLJESplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LEKO  1PROLOŽACSplit
  5UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED ustanova1HVARSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED  1STARI GRADSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED  1LOVREĆSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED  1MARINASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED  1DUGI RATSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED  1JELSASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED  3SPLITSplit
  9UKUPNO 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE ustanova1SUPETARSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  1PODGORASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  1SELCASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  2TRILJSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  1POSTIRASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  1PUČIŠĆASplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  2SOLINSplit
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE  2MAKARSKASplit
  11UKUPNO 
Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Marija Bočina, medicinska sestra privatna praksa2SPLITSplit
  2UKUPNO 
Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Nevenka Blaškan,medicinska sestra privatna praksa2OMIŠSplit
  2UKUPNO 
Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Luciana Matković,medicinska sestra privatna praksa2SINJSplit
  2UKUPNO

Prijevoz bolesnika uz stručno osoblje, medicinskog tehničara i doktora na području Splita i cijele Hrvatske. Vozilo je prilagođeno prijevozu sjedećih i ležećih bolesnika sa svim sadržajima potrebnim za ugodniji boravak (klimatizirano, priključak za kisik, davanje infuzije prilikom prijevoza te ostale popratne terapije). Posjedujemo sve potvrde i certifikate Ministarstva zdravlja za obavljanje usluge sanitetskog prijevoza.


Za sve informacije i ugovaranje prijevoza obratite se na kontakt broj ili putem e-maila:
021/377 442  ‭091 272 6564
info@ustanova-vita hr

Skip to content