Zahvaljujemo se našim predavačima iz tvrtke za zaštitu na radu i vatrogascima iz Vatrogasci Podstrana koji su nam pokazali i podučili nas kako pravilno koristiti vatrogasni aparat, o evakuaciji u slučaju požara i postupcima u slučaju požara. U hitnim situacijama je najbitnije ostati pribran i imati ovako stručnu podršku naših vatrogasaca. Hvala na suradnji i demonstraciji!

Skip to content