Category

Novosti

Category
Fizikalna terapija u kući na teret HZZO-a (na uputnicu) bez troška za pacijenta Kako bi ostvarili pravo na provođenje fizikalne terapije u vašoj kući potrebno je Imati nalaz i mišljenje liječnika – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, specijalist ortoped, specijalist reumatolog ili specijalist neurolog u kojem se preporučuje provođenje fizikalne terapije u kući. Na tom
Skip to content