Međunarodni dan volontera proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 17. XII. 1985. godine kao podsjećanje na dan kada je 1970. godine stvoren Program UN za volontere. Od tada se svake godine 5. XII. obilježava Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak (engl. International Volunteer Day /IVD/ for Economic and Social Development; njem. Internationale Tag des Ehrenamtes), odnosno
Međunarodni dan volontera.
Cilj je obilježavanja toga dana da se sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učine vidljivim na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Skip to content